טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


  
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

תנאי עבודה של מגענים בזרם חילופין
תקן ישראלי ת"י 644 (IEC 947-1)
מאת: אליעזר וורדי

משטרי עבודה מגדירים את תנאי מיתוג המגענים בערכי זרם והספק נקוב.

תנאי מיתוג קלים AC1

זרם התנעה (lst) עד X 1.5 מהזרם הנומינלי (ln).
זרם ניתוק (lc) עד X 1.1 מהזרם הנומינלי (ln).
תדירות מיתוג נמוכה מספר פעולות בודדות בשעה.
מתאים בעיקר להפעלת עומסים אוהמיים (חימום חשמלי)
או עומסים השראתיים במקצת בעלי מקדם הספק שאינו נמוך מ- 0.95 .

תנאי מיתוג רגילים AC2

זרם התנעה (lst) עד X 2.5 מהזרם הנומינלי (ln).
זרם ניתוק (lc) עד X 2.1 מהזרם הנומינלי (ln).
תדירות מיתוג נמוכה מספר פעולות בודדות בשעה.
מתאים בעיקר למנועי רוטור מלופף שעובדים בתנאי מיתוג קשים.

תנאי מיתוג רגילים AC3

זרם התנעה (lst) עד X 5.5 מהזרם הנומינלי (ln).
זרם ניתוק (lc) עד X1.1 מהזרם הנומינלי (ln).
תדירות מיתוג גבוהה מספר פעולות רבות בשעה.
מתאים למנועי רוטור כלוב שעובדים בתנאי עבודה רגילים,
מדחסים, מפוחים, משאבות ומעליות.

תנאי מיתוג קשים AC4

זרם התנעה (lst) עד X 6.5 מהזרם הנומינלי (ln).
זרם ניתוק (lc) עד X 5.5 מהזרם הנומינלי (ln).
תדירות מיתוג גבוהה מספר פעולות רבות בשעה.
מתאים בעיקר למנועי רוטור כלוב שעובדים בתנאי מיתוג קשים,
מערכות התנעה הפועלות בצעדים (inching) ולמערכות התנעה
או מנגנונים מיוחדים במכונות ייצור הגורמים להפיכת כיוון
סיבוב או בלימה תוך עבודת המנועי בסיבובים מלאים.


הזרם  החשמלי

תנועת האלקטרונים במוליכים נקראת זרם חשמלי.
מבחינים בשני סוגי חומרים:
מוליכים – נותנים מעבר לזרם החשמלי
מבודדים – אינם נותנים מעבר לזרם החשמלי.

עוצמת הזרם – כמות החשמל העוברת בשנייה דרך חתך המוליך.
עוצמת הזרם שווה 1A כאשר דרך חתך המוליך עובר 1 קולין בשנייה.
דוגמא: J=5A  עוצמת הזרם היא 5A .

I=Q/t

I : עוצמת הזרם ביחידות אמפר (A)

Q: המטען ביחידות "קולון" (C)

t : הזמן ביחידות "שנייה" (sec)

חוק קירכוהף א' – סכום הזרמים הבאים לנקודה מסוימת במעגל חשמלי סגור שווה לסכום הזרמים היוצאים ממנה.


ההתנגדות החשמלית

התנגדות להעברת הזרם החשמלי נקראת התנגדות חשמלי.
התנגדות המוליך תלויה בשלושה גורמים:
  1. חומר המוליך
  2. אורך המוליך (יחס ישר)
  3. שטח חתך המוליך (יחס הפוך)

R : התנגדות המוליך ביחידות (W)
p  : ההתנגדות הסגולית ביחידות  (WXmm2/m)
l :  אורך המוליך ביחידות (m)
A : שטח החתך של המוליך ביחידות (mm2)


הגדרה:
W1 זוהי התנגדותו של עמוד כספית ברוך 1,063 מ' ושטח חתך 1 ממ"ר בטמפרטורה 0מעלות C

התנגדות סגולית P פירושה התנגדותו של מוליך בחומר מסוים באורך 1 מ' ושטח חתך 1 ממ"ר (בטמפרטורה של  20c )
חתך המוליכים הוא עגול ואת שטח החתך אפשר למצוא לפי הנוסחא:התנגדותו של המוליך משתנה בהתאם להשפעת החום שבו הוא נתון מבלי שישתנה אורכו או שטח חתכו וגם לא ההתנגדות הסגולית.
לכל מוליך קיים מקדם טרמי ומחשבים את ההתנגדות לפי הפרשי הטמפרטורה.


התנגדות סגולית ; מקדם הטמפרטורה

את התנגדות המוליכים מחשבים בדרך כלל לפי P20  , אך למתקנים הנמצאים בחום כגון: מגהץ, נוריות, תנורים וכו' מחשבים לפי טמפרטורת העבודה שלהם.

  1. [(Rt = R20[1+a(t-20
  2. [(pt= p20[1+a(t-20

בנוסחא 1 מחשבים את ההתנגדות לטמפרטורה מסוימת כאשר יודעים את ההתנגדות ב- 20c 
בנוסחא 2 מחשבים את ההתנגדות הסגולית כאשר יודעים את הערך P20 .

a   = מקדם הטמפרטורה
t    = הטמפרטורה במעלות צלסיוס
Pt   = ההתנגדות הסגולית בטמפרטורה t (וכן לגבי R ).
P20  = ההתנגדות הסגולית ב-  20c (וכן לגבי R ).
Δt  = הפרשי טמפרטורה בין 0c לטמפרטורת העבודה – t .

P_(0 ) = 10-6m = 1〖Ωmm〗^2/m

כאשר יש לנו את הערך אפשר לחשב לפי הנוסחא =
את הערך Pt  מציבים בנוסחת ההתנגדות Pt=Po(1+l*Δt)  

קיימות מתכות, למשל נחושת, שיש להן מקדם   l שונה לקבוצת טמפרטורות שונות מהטבלה

〖 l〗_(20 )=0.0039 1/℃

〖 l〗_(40 )=0.0036 1/℃


מוליכי נחושת

השימוש בכבלי אלומיניום כדאי רק אם מחיר ק"ג אלומיניום זול פי 2 מק"ג נחושת,
לפי החישוב הבא:

שטח החתך של AL צ"ל גדול פי 1.63 מנחושת ומשקלו קטן פי 3.29, לכן ביחס במחיר אין שום חסכון
משקלו קטן פי 3.29
לכן, ביחס מחיר אין שום חיסכון 3.29/1.63= 2.02

המתח החשמלי

מתח חשמלי פירושו הסיבה הגורמת לזרימת הזרם החשמלי.
מתח חשמלי קיים כתוצאה מהפרש פוטנציאלים.
פוטנציאל – מידת החשמול של הגוף (אם אין הפרש פוטנציאלים- אין מתח). כאשר מחברים שני מקורות בעלי פוטנציאלים שונים זורם הזרם מן הפוטנציאל הנמוך אל הפוטנציאל הגבוה.
פוטנציאל שלילי קיים במקום של עודף אלקטרונים
פוטנציאל חיובי קיים במקום של חוסר אלקטרונים

לפיכך, קיים זרם האלקטרונים  מן הפוטנציאל השלילי לפוטנציאל החיובי.

בתורת החשמל לזרם גבוה, מניחים שזרם חיובי זורם מן הפוטנציאל החיובי או הגבוה אל הפוטנציאל השלילי או הנמוך.

U  = יחידת המתח החשמלי הוא "וולט" וסימונה [V]

הגדרה: 1V זהו מתח שגורם לזרימת זרם של 1A בהתנגדות 1 .

מקורות מתח

מקור מתח זה מכשיר אשר גורם באופן קבוע להפרש פוטנציאלים, אחד חיובי ואחד שלילי,
על אף העובדה שהזרם שואף להשוות בין  הפוטנציאלים (ע"י  זרימת האלקטרונים).
מקור המתח גורם מחדש להפרש הפוטנציאלים. אפשר להשוות את מקור המתח למשאבת מים הממלאת מיכל מים.
מקור מתח הנגרם מתופעה כימית היא הסוללה שיוצרת הפרש פוטנציאלים עד אשר אוזל החומר הכימי, או המצבר שאפשר להטעינו מחדש.
מקור מתח הנגרם מתופעה מגנטית הוא הדינמו שיוצר מתח ישר DC, או גנרטור (אלטרנטור) שיוצר מתח חילופין AC .
חוק אום
עוצמת הזרם נמצאת ביחס ישר למתח וביחס הפוך להתנגדות
נוסחת הזרם נבדלת מנוסחת המתח וההתנגדות בכך שהיא מביעה את התלות של הזרם במתח ובהתנגדות.

I=  U/R                R=  U/I                 U=IR

I  =  עוצמת הזרם החשמלי ביחידות "אמפר" [A]
U = המתח החשמלי ביחידות "וולט"          [U]
R = ההתנגדות החשמלית ביחידות "אום"   [W]
אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים