טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


  
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

סוללות קבלים מודולאריות מתכתיים במתח גבוה


רוב העומסים במערכות ההספק ורוב מרכיבי מערכת המסירה וההשנאה הם בעלי אופן השראתי על פי טבע הדברים. פעולת מערכת ההספק, ללא אמצעי קיזוז ההספק הריאקטיבי, דורשת ייצור של ההספק הריאקטיבי בתחנות הכוח והעברתו לצרכנים דרך מערכת המסירה וההשנאה. זרימת ההספק הריאקטיבי מיחידות הייצור לעומס גורמת הן להקטנת יכולת ייצור ההספק האקטיבי בגנרטורים והן להקטנת יכולת העברת ההספק האקטיבי דרך קווים ושנאים. זרימת ההספק הריאקטיבי במערכת היא הסיבה העיקרית למפל המתח בין הדקי הגנרטורים לבין הדקי העומס. העברת ההספק הריאקטיבי גורמת להגדלת האיבודים במערכת המסירה וההשנאה.

כתחליף לייצור ההספק הריאקטיבי בתחנות הכוח והעברתו לצרכנים, ניתן לייצר את ההספק הריאקטיבי בקבלי מתח גבוה המחוברים בצד המשני של שנאי מוריד המתח בתחנות משנה (תחמ"ש) (ראה איור מס' 1a). התקנתם של הקבלים דורשת הוצאות כספיות קטנות יותר מההוצאות הדרושות לייצור ההספק הריאקטיבי בתחנות הכוח ולמסירתו לצרכנים [3].
הדור הראשון של סוללת הקבלים מ"ג בספקית החשמל הינה סוללת קבלים מסוג סוללת המורכבת  על  קונסטרוקציה   חיצונית   הממותגת כיחידה אחת -(bank single-step, open-rack capacitor).
סוללת הקבלים זו מיועדת להתקנה חיצונית, ומחוברת כיחידה אחת דרך מפסק הזרם לצד המשני של שנאי תחמ"ש (ראה איור מס' 1a).  סוללות קבלים מסוג זה מורכבות מקבלים המחוברים בסכימת כוכב כפול עם נקודת אפס לא מוארקת. כל קבל וקבל מוגן על ידי נתיכו החיצוני (individual fusing). בנקודת האפס של סוללת הקבלים מורכבת הגנת אי איזון הכוללת משנה זרם ואת ממסרי ההתרעה והניתוק. הקבלים יחד עם הנתיכים, מורכבים על מדפים (racks)  (ראה איור מס' 1b).
סוללות הקבלים מסוג זה הינן פתרון זול ופשוט שהוכיח את עצמו בארץ ובעולם. יחד עם זאת, השימוש בסוללות הקבלים המחוברות כיחידה אחת מביא לסתירה בין הצורך בקיזוז ההספק הריאקטיבי ובין איכות החשמל.

את ההספק הכולל של סוללת הקבלים QCB יש לקבוע בהתאם לצורך בקיזוז ההספק הריאקטיבי במצב שיא העומס של השנאי:כאשר:
Pm + jQm  -  ההספק האקטיבי וההספק הריאקטיבי במצב שיא העומס בצד הראשוני של השנאי, בלי קיזוז ההספק הריאקטיבי (ראה איור מס' 1a)
Qd  - ההספק הריאקטיבי הרצוי שיא העומס מבחינת שחרור היכולת התרמית של השנאי (release thermal capacity), או מבחינת השמירה על רמת המתח במערכת.
Sk - הספק הקצר של השנאי הניתן לחישוב בהתאם לביטוי:
אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים