טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


  
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

מערכת לבדיקה

הבדיקה הנעשית על ידי החשמלאים בודקים כוללת את התחומים הבאים:
 • בדיקת התאמת תוכנית החשמל והביצוע בשטח לדרישות חוק החשמל והתקנותיו.
 • בדיקת תקינות הציוד, המכשירים והאביזרים המותקנים במתקן החשמל והתאמת הציוד למקום ההתקנה.
 • בדיקות בטיחותיות הנוגעות לרשת חשמל.
 • בדיקות בטיחותיות הנוגעות למשתמש במתקן.
הבדיקות כוללות בדיקה חזותית וכן בדיקה באמצעות מכשירים ואביזרים שונים הנחוצים לבדיקה.הבדיקות הבטיחותיות מבחינת החיבור והשילוב של מתקן הצרכן הפרטי עם רשת האספקה הציבורית, נעשות גם במטרה לוודא שצרכנים אחרים המחוברים לאותו רשת האספקה, לא ייפגעו.

בדיקת תוכניות החשמל של מתקן החשמל

החשמלאי המתכנן מתבקש להציג את תוכנית המתקן שתוכננה על דף בגודל A3.בתוכנית יצוין פירוט מרבי של המתקן וייעודו ושיכלול:
 1. שם הצרכן
 2. סוג המתקן – דירת מגורים,חנות, מחסן, משרד, בית מלאכה וכו..
 3. סוגי ההגנות בפני החשמול במתקן.
 4. מספר העמוד שממנו ניזון החיבור
 5. מספר הצרכן
 6. שם החשמלאי שתכנן את מתקן החשמל וכתובתו. מספר הרישיון של החשמלאי שתכנן את מתקן החשמל וסוג הרישיון.חתימת החשמלאי המתכנן.
 7. שם החשמלאי שביצע את מתקן החשמל וכתובתו .מספר הרישיון של החשמלאי שביצע את מתקן החשמל וסוג הרישיון.חתימת החשמלאי המבצע – חובה.

שלבים בבדיקות החיצוניות של מתקן החשמל

הבדיקות החיצוניות בשטח של מתקן החשמל מחייבות:
 • נוכחות החשמלאי שביצע את המתקן
 • זיהוי מקום האספקה
 • בדיקת אופן התקנתם של קווי ההזנה הפרטיים מהפילר למתקן הצרכן.
 • הגנה מכאנית על המונה.
 • התקנת קופסות הדקי הצרכן העומדות בדרישות.
נוכחות החשמלאי שביצע את המתקן
האחריות המשפטית לטיב מתקן החשמל חלה על החשמלאי המתכנן ובעיקר על החשמלאי המבצע.החשמלאי המבצע חייב לבצע את המתקן באמצעות חומרים, ציוד, אביזרים ומכשירים תקינים.

זיהוי מקום האספקה

החשמלאי בודק המגיע למתקן החשמל בשטח, בנוכחות החשמלאי המבצע, מזהה ומאמת על פי
תוכנית החשמל של מתקן החשמל את נכונות הנתונים המופעים בבקשה לבדיקה כפי שמופיע בדו"ח החשמלאי המבצע וביתר המסמכים הנמצאים בידיו.כאשר בודק בטוח שזיהה את מקום האספקה לכל פרטיו הוא ימשיך בביצוע הבדיקה.אם ישנם שיבושים בזיהוי הוא יביא לידיעת האחראי הממונה במשרד ורק בהוראתו ימשיך בבדיקה.הבודק יזהה את ארון החלוקה הראשי שבמבנה ויבצע בדיקה חזותית המתייחסת לאופן החיזוקים הפיזיים, אופן ביצוע העבודה , קיום גישה נוחה לצורכי התפעול והאחזקה, אספקת המתח וסדר מופעים.

התקנת קווים פרטיים מפילר משותף המזין שתי דירות

כאשר פילר מזין שתי בתים חד משפחתיים במגרשים סמוכים עם גבול משותף או בית דו משפחתי הפילר מותקן על הגבול המשותף.במקרה זה יש לוודא שהזנה לכל אחד מהבתים יעבור דרך החצר הפרטית של אותו בית.
 
הגנה מכאנית של המונה
 
בחנויות, מרכזי קניות, בהם מותקן המונה על פי רוב בכניסה לחנות, יש להתקין הגנה
מכאנית על המונה כמו התקנתו בתוך קופסת CI או הגנה דומה.הסיבה לכך היא למנוע פגיעה מכאנית במונה.יש להקפיד על הוראה זו, גם אם ייעודה העכשווי של החנות אינו מצביע על אפשרות של פגיעה מכאנית במונה. מכיוון שלעיתים חנויות משנות את ייעודן.

הימצאות קופסת הדקי הצרכן העומדת בדרישות
 
יש להתקין בסמוך למונה קופסת הדקי הצרכן . אל קופסא זו התחבר מצד אחד כבל ספקית החשמל המגיע ממונה ספקית החשמל.היציאה מהקופסא תהיה באמצעות כבל פרטי של לוח הצרכן .קופסא זו תהיה מפלסטיק מסוג כבה מאליו ורצוי שיהיה לה מכסה שקוף.יש לוודא שעל הקופסה יהיה מוטבע שם היצרן וסוג החומר ממנו היא עשויה.על הקופסא יסומן באופן ברור מספר הדירה אותה היא מזינה.הכבל הפרטי מקופסת הדקי הצרכן אל לוח הצרכן מוגן מפני זרם קצר על ידי האבטחה של ספקית החשמל ומפני עומס יתר.
 
בדיקת מערך ההגנה בפני חשמול במתקן החשמל

בדיקות מערך ההגנה בפני החשמול כוללת את הבדיקות הבאות:
 • זיהוי אמצעי ההגנה בפני החשמול
 • בדיקת אלקטרו טרודות ההארקה במתקן החשמל
 • בדיקת פס השוואת הפוטנציאלים אם קיים
 • בדיקת רציפות אלקטרודות ההארקה
 • בדיקת שלמות מוליך הארקה הראשי
 • בדיקת רציפות הארקה מפס הארקות של הצרכן עד המעגל הסופי
 • בדיקת ההגנה מפני חשמול של מתקני תאורת חצרים
 • דוגמאות לביצוע מדידות התנגדות
שלבים ראשוניים בבדיקת מתקן החשמל הפנימי
בדיקה זו כוללת את השלבים הבאים:
 1. בדיקה חזותית של מתקן החשמל כדי לוודא שהעבודה הושלמה.
 2. בדיקת מיקום הלוח, התאמתו לתרשים החיבורים ולגודל החיבור המוזמן.
 3. בדיקת סוג המבטח הראשי של הצרכן.
 4. בדיקת הלוח, המבטחים המשניים והמעגלים היוצאים ממנו.
 5. בדיקת טיב בידוד המוליכים בלוח.
בדיקה חזותית של מתקן החשמל כדי לוודא שהעבודה הושלמה

לאחר שהסתיימו הבדיקות החיצוניות במבנה, מגיעים לשלב הבדיקה של מתקן החשמל הפנימי.
הבודק עורך במתקן הצרכן הבדיקה חזותית, שמטרתה לוודא שכל עבודות ההתקנה הושלמו כראוי, הן מההיבט הבטיחותי של האנשים שיימצאו בתחום המתקן וישתמשו בו או יתחזקו אותו, והן מההיבט התפעולי התקין של המתקן.
בדיקת הלוח, המבטחים המשניים והמעגלים היוצאים ממנו במהלך בדיקת טיב הלוח מוודאים שהלוח מסוג תקני, עשוי מחיבור בלתי דליק.במהדקים אם התקנתו הפיזית יציבה, ואם הותקנו בו מא"זים תקניים המאושרים על ידי מכון התקנים.
בדיקת טיב בידוד המוליכים בלוח בדיקה זו בתאום עם החשמלאי המבצע, הנוכח בעת הבדיקה בשטח.
לאחר שאישר החשמלאי לבודק כי לקצות המוליכים לא מחוברים מכשירים או פרטי ציוד היכולים להינזק הבדיקה מבוצעת באמצעות מגה אוהם- מטר למתח 500 וולט,הבודק את טיב הבידוד בין מוליכי האפס ומוליכי המופעים, ובמידת האפשר גם בינם לבין עצמם.
אם מתברר שטיב הבידוד אינו תקין יש לבדוק את הסיבה ורק אחר כך להמשיך את הבדיקות.
בדיקת מעגלים סופיים
על פי ההגדרה מעגל סופי, יש להתייחס בבדיקת ההפעלה למעגל סופי עד, ועד בכלל,
לבית התקע או עד, ועד בכלל למפסק או למכשיר שבמתקן. מכשירים המחוברים למתקן, והעלולים להיות מוחלפים, אינם חייבים להיכלל בבדיקה. מאידך מכשירי צריכה אשר מהווים חלק אינטגרל  של המבנה עצמו והמחוברים למתקן החשמלי באופן קבוע כגון מעליות, דודים, משאבות חייבים בבדיקה חשמלית לפני הפעלתם. בדיקת מעגליים סופיים כוללת :
 1. בדיקה חזותית
 2. בדיקות הקשורות למתקן המאור.
 3. בדיקות הקשורות למתקן הכח
 4. בדיקת מכשירים ומכונות
בדיקת התקנת המוליכים
לאחר שנבדק צבעי המוליכים, כאמור בבדיקות הקודמות, בודקים במידת האפשר, ובהסתמך על דברי החשמלאי שנעשה שימוש במוליכים תיקנים.

ביקורת התקנת כבלים

גם בבדיקה זו בודקים ומאמתים עם החשמלאי, שנעשה שימוש בכבלים תקניים,
שהתקנתם נעשתה במקומות מוגנים מבחינה מכאנית ומבחינת פגיעה והתפשטות אש.

חיבור הצרכן לרשת האספקה ובדיקת לולאות תקלה
רק לאחר גמר ביצוע הבדיקות שתוארו מחברים את הצרכן לרשת האספקה.ברגע זה החשמלאי שביצע את המתקן מאשר לבודק את האפשרות לחבר את האספקה.כלומר שכל המכשירים והאביזרים השונים, העלולים לפעול ולגרום נזק עם מתן האספקה, נותקו. לאחר שהתקבל אישור של חשמלאי, מכניס את נתיכי החברה ומאפשר לצרכן לחבר את מתקנו לרשת החשמל באופן הדרגתי ומבוקר.לאחר שחובר המתקן בשלמותו לרשת עורכים את הבדיקות האחרונות- בדיקה חזותית שמטרתה לוודא שהכול פועל כשורה.
ובדיקה נוספת חשובה ביותר -  בדיקת לולאת התקלה  בדיקה זו מתבצעת עד  כמה שאפשר בבית התקע המרוחק ביותר ממקור האספקה ובנקודות נוספות אם נדרש.


הוגש ע"י : אהרון ריבני
תאריך : 12/07/12
אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים