טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


 

 
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

מרכז 17.1.17
חבר יקר

הנדון: תשלום חברות לשנת 2017 - התאחדות קבלני ומהנדסי חשמל בישראל
 1. התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל ארגון יציג ורשמי של ענף החשמל בישראל, שוקדת ההתאחדות על קידום האינטרסים ושמירת הזכויות של כלל חשמלאי ישראל.

 2. ההתאחדות פועלת ומקדמת את ענייני ארגון קבלני ומהנדסי החשמל במסגרת ארצית ובמסגרת מקומית ומייצגת את ענייניהם של החברים בנושאי מעבידים ועוסקים עצמאיים.

 3. ההתאחדות פועלת לקידום האינטרסים המקצועייםהחברתיים והכלכליים של החברים בה,לרבות ייזום והוצאת ספרות מקצועית בשטח זה.

 4. ההתאחדות עומדת על המשמר המקצועי ואמתולמען הגנת ענייניהם של החברים בה בנאמנות ובמסירות,מקיימת ביקורת מקצועית לגבי חברי ההתאחדות וקובעת כללי נוהג מחייבים וכללי אתיקה מקצועיים.

 5. ההתאחדות מייסדת,מחזיקה ומציידת ספריות וסמינריונים,עורכת כינוסיםשיחות,הרצאות ושיעורים בנושאי המקצוע ולשם השתלמות בואו בשיתוף עם מוסדותאו ארגונים אחרים.

 6. ההתאחדות מייסדת ומקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות כלכליים לשם קידום ענייניה בין חבריהלרבות ביטוח קרנות פנסיה מוסדות פיננסים נוספים.

 7. ההתאחדות פועלת ומייעצת בנושאי רישיונות חשמל מכל סוג ועורכת הרצאות בעניין זה.

 8. ההתאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל מקדמת ענייני מעסיקים והעוסקים העצמאים בישראל.המעסיקים בכל תחומי עסקיהם ועבודתם טיפול ביחסי עבודה עם עובדיהם בענף החשמל.הגנה על זכויות המעבידים בכל שטחי החייםכלכליים לרבות מתן ייעוץ והדרכה בכל הקשור בשמירת זכויות של העוסקים העצמאיים כולל יחסי עבודה עם העובדים בענף החשמל

 9. התאחדות מטפלת בנושא דמי טיפול ארגוני מול התאחדות קבלני בניין,התאחדות המלאכה והתעשייה כולל תזכורת בנושא עדכון המתבצע דרך המחלקה המשפטית של התאחדות מהנדסי חשמל.

 10. ההתאחדות חברה מלאה ב "ל.ה.ב" – לשכת ארגוני העצמאים והעוסקים בישראל,כאשר חברים בה גם לשכת עורכי דין בישראל,לשכת רואה חשבון בישראל,לשכת סוכני ביטוח בישראל ,ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל וכו"

 11. אנו מבקשים מהחברים להזדרז ולחדש את חברותם בהקדם האפשרי.​
  ההתאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל מחדשת את ההסכם הקיבוצי עם ההסתדרות לאומית
  עבור כל החברים שלה לשמירה על זכויות הקבלן לבין זכויות עובדיו כולל הכשרה מקצועית על
  חשבון ההסתדרות לאומית. השתלמויות שנתיות בנושא רישיונות חשמל לכל עובד ישראלי העוסק
  בענף החשמל. החשוב ביותר החידוש בהסכם הקיבוצי הוא הפסקה סופית מתביעות  משפטיות  מול
  החברים שלנו עבור דמי טיפול ארגוני מקצועי מאת:
  התאחדות בוני הארץ
  הקרן לעידוד הבניה
  התאחדות המלאכה והתעשייה
  כאשר הגופים האלה מהווים נטל כבד על ענף החשמל ולכן אנו צריכים וחייבים להפסיק את התופעה
  הפסולה הזאת.

  הנכם מתבקשים, חברים יקרים , להעביר למשרד ההתאחדות שלנו כל השמות של העובדים שלכם כולל מס' ת.ז. שלהם
  על מנת לרשום אותם בהסכם הקיבוצי החדש. ובכך ענף החשמל יקבל עצמאות לבקשה מחודשת להפרדת מכרזים.
  הגיע הזמן שענף החשמל בישראל יהיה בלתי תלוי בשום גוף אחר, חוץ ממשרדי הממשלה הרלוונטיים.


  תזכורת:
  לידיעת חברים בהתאחדות ישיבות ההנהלה התקופתיות וכל המפגשים עם ציבור החברים כולל אסיפה כללית שנתית יתקיימו בבית התעשיינים קומה 13 במשרדי ל.ה.ב רח' המרד 25 תל אביב.
  חברי ההתאחדות מוזמנים למפגשים עם חברי ההנהלה בתאום מראש.
  בהצלחה!

  בכבוד רב  
  מהנדסת לריסה פטיץ  


  העתק : קסלסי שלום יו"ר ההתאחדות

  לתשומת לבכם כתובת למכתבים להתאחדות : ת.ד. 2440 עפולה

   

   

אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים