טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


 


 
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

 
קבלן חשמל,מהנדסי והנדסאי חשמל, שלום רב !        

א.נ.

הנדון: פעילות וההישגים של ההתאחדות בשנים האחרונות בענף החשמל בישראל 

1. התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל הינה ארגון יציג ורשמי,שחל עליו חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 ארגון יציג לכל דבר ועניין. החוק עודכן בתאריך 15.11.12.     ס"ח  תשע"ג  מס' 2386 מיום 15.11.12 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס'  460 עמוד 168) תיקון מס' 8 בסעיף 40 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.תשע"ג 2012 :הממשלה העניקה לשר העבודה את הסמכות לבצע את החוק בי"פ תשי"ח מס' 618 מיום 28.08.58 עמוד 1481.(החוק הנ"ל חל על ההתאחדות),


2. ההתאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל בין היזמים לחוקק חוק חשמל (תיקון מס' 4 ) התשע"א 2011,כאשר התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרץ 2011) הצעת חוק ודבר הסבר פורסמו באמצעות חוק הכנסת 257 מיום כ"ו בתמכי בתשס"ח  (29 ביולי 2008) עמ' 488 ס"ח התשי"ד עמ' 190 התשס"ה עמ' 746 (החוק הנ"ל חל על כל חשמלאי ישראל) ולזכותה של התאחדות.

3. התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל בין היזמים לחוקק חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג 2012,כאשר התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012 ) הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  חוק בכנסת 460 מיום ט"ן  בא"ר התשע"ב (7 במאי 2012) עמ' 168. (החוק הנ"ל חל על כל ההנדסאים והטכנאים המוסמכים) ולזכותה של ההתאחדות.

4. התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל חתמה על הסכם קיבוצי כללי חשמל,אשר נערך ונחתם ביום 10 בחודש 06 שנת 2013 :
בין התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל (להלן התאחדות)
לבין הסתדרות העובדים הלאומית- האגף לאיגוד מקצועי (להלן הסתדרות לאומית)

5. ההתאחדות מקדמת פרויקט אקדמי בשם :
קידום הנדסאים לדרגה אקדמית למהנדסים – "חשמל" בשיתוף פעולה מקצועי אקדמי עם המכללה האקדמית סמי שמעון –לרבות שיתוף פעולה מקצועי אקדמי עם אוניברסיטת אריאל.

6. ההתאחדות נמצאת בשנים האחרונות בקשר אקדמי עם אוניברסיטת פוליטקניק בוקרסט רומניה.מתואר שני לתואר שלישי – חשמל.

7. ההתאחדות חברה מלאה במספר וועדות מקצועיות במכון התקנים הישראלי למשל בוועדה אביזרים 202 – וועדה לוחות חשמל 250 – לרבות במכון התקנים האירופי.

8. ההתאחדות מפעילה בשנים האחרונות אתר אטרקטיבי ומקצועי עבור החברים מהמניין לרבות חשמלאי ישראל בהערכה של כ- 120 אלף חשמלאים
אתר "נקודת כוח"   www.nekudat-coach.co.il

9. ההתאחדות נמצאת בקשר הדוק עם משרדי התמ"ת ומחלקת רישיונות חשמל לרבות משרדי תשתיות הלאומיות.

10. ההתאחדות ממשיכה ביוזמות לחוקק חוקים נוספים בכנסת בנושאים שונים לשדרוג מעמדם של חבריה מול משרדי הממשלה הרבות חוק הפרדת מכרזים (במע"ץ) בין עבודות בניה וסלילת כבישים לבין תכנון הנדסי – עבודות חשמל,מיזוג אויר, תאורת רחובות. 

11. ההתאחדות  מייסדת ומקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות כלכליים לשם קידום ענייניה בין חבריה,לרבות ביטוח קרנות פנסיה מוסדות פיננסים נוספים.

12. ההתאחדות פועלת ומייעצת  בנושאי רישיונות חשמל מכל סוג ועורכת הרצאות בעניין זה.

13. ההתאחדות  קבלני חשמל ומהנדסי חשמל מקדמת ענייני מעסיקים והעוסקים העצמאים בישראל.המעסיקים בכל תחומי עסקיהם ועבודתם,טיפול ביחסי עבודה עם עובדיהם בענף החשמל.הגנה על זכויות המעבידים בכל שטחי החיים,כלכליים לרבות מתן ייעוץ והדרכה בכל הקשור בשמירת זכויות של העוסקים העצמאיים כולל יחסי עבודה עם העובדים בענף החשמל.


בברכה להמשך שיתוף פעולה בינינו העתק: אינג' קסלסי שלום יו"ר  ההתאחדות
בכבוד רב

אינג' רביב סתיו מנהל הלשכה
אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים